Probíhá bednění základových pasů SO 01 a 02

1. 9. 2022

Probíhá pilotové zakládání SO 02

1. 8. 2022

Probíhá pilotové zakládání SO 01

1. 7. 2022

Prodej zahájen

1. 6. 2022

Stavba zahájena

1. 5. 2022